Aktuální informace pro tento školní rok

Organizační zajištění prázdninového provozu

Info

Organizace ukončení školního roku 2019/2020

Informace

Informace k hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

dle vyhlášky 211/2020 Sb.

Docházka do škol pro žáky 2. stupně

od 8.6. do 30.6.2020

Čestné prohlášení aktualizace

pro žáky 2. stupně

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

aktualizace k 27. 5. 2020

Harmonogram uvolnění docházky do škol

od 25. 5. 2020

Potvrzení o docházce žáka od 25. 5. 2020

formulář

Informace o organizaci vzdělávacích aktivit

znovuotevření školy

Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce

pro školní rok 2020/2021

Informace pro rodiče žáků 9. ročníku

Příprava na přijímací zkoušky na SŠ

Harmonogram uvolnění docházky do škol

Info MŠMT

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti

Odkaz

Vyhláška o hodnocení 2. pololetí 2019/2020

Informace MŠMT

Návrh na uvolnění škol a školských zařízení

Informace

Informace pro žáky 9. ročníku

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky na střední školy 2020/2021

informace

Zápis do 1. třídy 2020/2021

upřesnění informací

Aktuální opatření ke koronaviru

Informace MŠMT

Informace k zápisu do 1. tříd

Základní škola Čs. armády 210

Lidé budou moct čerpat náhradu za ošetřovné po celou dobu uzavření škol pro děti až do 13 let

odkaz

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

informace

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. března 2020 č. 215

Lyžařský kurz na Kvildě

článek

Vyhlášení nouzového stavu

MŠMT - informace

Žádost pro rodiče o ošetřovné dítěte mladšího 10 let

ke stažení

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Prohlášení vlády

uzavření základních škol

Školní kolo recitační soutěže

s Víťou Marčíkem st.

Informace k výskytu nového koronaviru

v součinnosti s KÚ Jihočeského kraje

Návštěva v MŠ Mezimostí

před zápisem do 1. třídy

Nejbohatší ekosystémy světa - přednáška

24.a 25.2.2020

Masopust na naší škole

14.února 2020

Pozvánka na masopustní průvod

Masopust 2020

Předvánoční setkání

v Domě s pečovatelskou službou

Mikulášská nadílka

návštěva v MŠ Mezimostí

Pozvánka na vánoční zpívání před školou

a vánoční jarmark

Městský úřad ve Veselí nad Lužnicí

Vítání nových občánků města

Rozsvícení vánočního stromu na náměstí

Účast žáků z tanečního ateliéru

Návštěva partnerské školy

Kariérní poradenství

Projektový den s pamětníky

Události 17. listopadu 1989

Dopravní výchova

na dopravním hřišti

Ochrana člověka za mimořádných situací

Návštěva Jaderné elektrárny Temelín

Vyjádření pedagogických pracovníků ke stávce

Stávka 6.11.2019

Sbíráme kaštany a žaludy

ve spolupráci s DDM

Environmentální pořad pořádaný MÚ Veselí nad Lužnicí

Přelez, přeskoč, recykluj

Sportovní dopoledne pro žáky mateřských škol

ve spolupráci s Tj Loko

Ředitelské volno v období od 2. do 6. 9. 2019

Začátek školního roku v pondělí 9. září 2019

Organizační zajištění prázdninového provozu

Odkaz

Zapojení v projektech ve školním roce 2018/2019

"Tady je náš domov"

Projekt - Příběhy našich sousedů

Prezentace školy

Prezentace tanečního ateliéru

Informace zde

Projekt - Paměť národa

Příběhy našich sousedů

Žáci školy vycestovali na zahraniční zájezd do Anglie

"Cestujeme za poznáním"

Zapojení do projektu "Škola v pohybu"

Více informací zde

Žáci ukončili plavecký kurz v Jindřichově Hradci

Žáci 3. a 4. třídy

Upozornění na zahájení rekonstrukce školy

Informace zde

Zapojení do projektu "Škola v pohybu"

Ukázkové hodiny na 1. stupni - 6. 5. 2019

Oznámení pro rodiče budoucích prvňáčků

Školní rok 2019/2020

Výlet do Londýna ve dnech 5. - 10. 5. 2019

Informace

Účast v Branné soutěži v Soběslavi

Info

Ukončení sběru starého papíru

Info

Vyhlášení ředitelského volna - 24. 6. - 28. 6. 2019

Oznámení

Oznámení o přijetí žáků k povinné školní docházce pro rok 2019/2020

Rozhodnutí o přijetí

Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků

Materiál MŠMT

Plnění povinné školní docházky

Zápisy do 1. tříd

Informace k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2019/2020

Termíny zápisu

Výlet páťáků do Tábora

Článek

Žáci 1. stupně soutěžili ve zpívání

Výsledky soutěže

Meziškolní turnaj ve vybíjené s 1. ZŠ

Páťáci bodovali

Žáci 1. stupně soutěžili v recitaci

Výsledky soutěže

Lyžařský výcvikový kurz na Kvildě

Odkaz

Šachový turnaj na ZŠ Blatské sídliště

Odkaz

Vánoční besídka pro seniory

Odkaz

Pozvánka na předvánoční setkání

Zpívání u vánočního stromu spojené s jarmarkem

Třeťáci jeli na výlet do Tábora

Sladké Vánoce

Přání na závěr roku

Ježíškova vnoučata

Mikulášská nadílka od žáků 9. třídy

"Jen jeden den v roce je takový"

Změna organizace výuky

Odkaz

Přerušení sběrových akcí

Odkaz

Seminář pro rodiče žáků

Středa 21. 11. od 16:00 hodin

Strašidla vzala školu útokem

Halloween 2018

100. výročí založení Československé republiky

Projektový den 26. 10. 2018

Výlet žáků 4. ročníku

Čapí hnízdo u Olbramovic

Projektové vyučování ve 3. A

Není myš jako myš...

Oslava Mezinárodního dne seniorů

Článek

Zájmová činnost žáků

Klub zábavné logiky

Sběr kaštanů a žaludů

Informace zde

Projektový den na dopravním hřišti

Dopravní výchova a OČMS

Návštěva Blatského muzea

Jak žili naši předkové

Učíme se o našem městě

Akce pro žáky 3. tříd

Sběrové akce v roce 2018/2019

Informace zde

Projektový den 1. stupně

Babí léto na pískovně

Organizace ve školní družině

Žáci v odděleních ŠD

Nabídka zájmových kroužků 2018/2019

Přehled

Organizace nového školního roku 2018/2019

Školní rok 2018/2019

Zahradní slavnost ke 100. výročí založení Československé republiky a 110. výročí založení školy

Rozloučení se školním rokem 2017/2018


Aktuální informace:

Informace pro rodiče žáků
Červenec, srpen 2020

Hlavní prázdniny od středy 1. 7. do pondělí 31. 8. 2020.

Vedení školy přeje všem krásné prázdniny!


Ilona Vránková
řed. školy (603 524 560, 381 501 209)