Aktuální informace:

Informace pro rodiče žáků

Září 2019

Středa 25. 9. - schůzky rodičů žáků od 15:00 hodin s třídními učiteli ve třídách 1. A, 1. B a v 6. třídě

Pondělí 30. 9. - návštěva divadelního představení v Malém divadle v Českých Budějovicích (žáci 1. ročníků)