Školní družina

Školní rok 2020/2021

Školní družina realizuje a zajišťuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost v době mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit. Všechny činnosti pro žáky jsou dobrovolné.

Telefonické spojení: mobil - 604 265 426Provozní doba:
pondělí až pátek 6:00 – 16:30 hodin
ranní družina: 6:00 – 7:30 hodin (příchod nejpozději do 7:15 hodin)

Platba za ŠD:
400 Kč / září až prosinec
600 Kč / leden až červen

Platba se provádí na účet č.: 26726301/0100
Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno dítěte

Oddělení:
1. oddělení „ Slůňata“ (1. r.) – vedoucí vychovatelka Jana Svobodová
email: jana.svobodova.SD@seznam.cz
2. oddělení „ Lvíčata“ (2. r.) – p. vychovatelka Libuše Heřmanová
email: hermanova.libuse@seznam.cz
3. oddělení „ Surikaty“ (3. r.) – p. vychovatelka Dagmar Válková
email: dasawalkova@seznam.cz
4. oddělení „ Svišti “ (4., 5. r.) – p. vychovatelka Ivana Mertlíková
email: mertlikovaivana@seznam.cz


Řád školní družiny
ŠVP školní družina
Aktuální informace
KroužkyAktuální informace:

Pro Ukrajince / для українців

www.edu.czInformace pro rodiče žáků
Květen 2022
1. květen - Svátek práce
8. květen - Den vítězství

Informace o plánovaných akcích naleznete v systému Bakaláři.

Děkujeme za spolupráci s vámi!

Ilona Vránková
řed. školy (603 524 560, 381 501 209)