Školní družina

Školní rok 2018/2019

Školní družina realizuje a zajišťuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost v době mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit. Všechny činnosti pro žáky jsou dobrovolné.

Telefonické spojení: mobil - 604 265 426, pevná linka - 389 501 209Provozní doba:
pondělí až pátek 6:00 – 16:30 hodin
Ranní družina: 6:00 – 7:30 hodin (příchod nejpozději do 7:15 hodin)

Platba za ŠD:
320 Kč / září až prosinec
480 Kč / leden až červen

Platba se provádí na účet č.: 26726301/0100
Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Oddělení:
1. oddělení „ Slůňata“ (1. r.) – vychovatelka Jana Svobodová
email: jana.svobodova.SD@seznam.cz
2. oddělení „ Lvíčata“ (2. r.) - vychovatelka Libuše Heřmanová
email: hermanova.libuse@seznam.cz
3. oddělení „ Surikaty“ (3. r.) - vychovatelka Dagmar Válková
email: dasawalkova@seznam.cz
4. oddělení „ Svišti “ (4., 5. r.) – vychovatelka Ivana Mertlíková
email: mertlikovaivana@seznam.cz


Řád školní družiny
Aktuální informace
KroužkyAktuální informace:

Informace pro rodiče žáků

Září 2019

Středa 25. 9. - schůzky rodičů žáků od 15:00 hodin s třídními učiteli ve třídách 1. A, 1. B a v 6. třídě

Pondělí 30. 9. - návštěva divadelního představení v Malém divadle v Českých Budějovicích (žáci 1. ročníků)