Školní družina

Školní rok 2019/2020

Školní družina realizuje a zajišťuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost v době mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit. Všechny činnosti pro žáky jsou dobrovolné.

Telefonické spojení: mobil - 604 265 426, pevná linka - 389 501 209Provozní doba:
pondělí až pátek 6:00 – 16:30 hodin
Ranní družina: 6:00 – 7:30 hodin (příchod nejpozději do 7:15 hodin)

Platba za ŠD:
320 Kč / září až prosinec
480 Kč / leden až červen

Platba se provádí na účet č.: 26726301/0100
Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Oddělení:
1. oddělení „ Slůňata“ (1. r.) – ved. vychovatelka Jana Svobodová
email: jana.svobodova.SD@seznam.cz
2. oddělení „ Lvíčata“ (2. r.) – p. vychovatelka Libuše Heřmanová
email: hermanova.libuse@seznam.cz
3. oddělení „ Svišti “ (3., 5. r.) – p. vychovatelka Ivana Mertlíková
email: mertlikovaivana@seznam.cz
4. oddělení „ Surikaty“ (4. r.) – p. vychovatelka Dagmar Válková
email: dasawalkova@seznam.cz


Řád školní družiny
Aktuální informace
KroužkyAktuální informace:

Informace pro rodiče žáků

Duben 2020
Na základě vyhlášení Vlády České republiky rozhodla ředitelka školy o uzavření budovy školy od 10. března, 18:00 hodin, do odvolání.

Informace pro rodiče a žáky, které se týkají výuky žáků naleznete na adrese:
https://znamky.2zsveseli.cz
. sledujte zadané domácí úkoly na Bakalářích ve zprávách Komens
. domácí úkoly od vyučujících na vašich e-mailech
. na nástěnce třídy v Bakalářích (dle dohody s vyučujícími)

Od 12. 3. byl vyhlášen Vládou ČR stav nouze (viz. aktuální informace MŠMT)

Dne 15. 3. byla vyhlášena další opatření usnesením Vlády ČR (viz. aktuální informace Usnesení Vlády ČR)

V Bakalářích je pro rodiče vystaven potvrzený tiskopis "Žádost o ošetřovné", formulář je platný i pro děti do 13 let (viz. aktuální informace v aktualitách)


Ilona Vránková
řed. školy (603 524 560, 381 501 209)