Zpívání pro Dům s pečovatelskou službou

              

Aktuální informace:

Informace pro rodiče žáků

Leden 2020

Středa 15. 1. - konzultační hodiny s rodiči žáků jednotlivých tříd

Pondělí 20. 1. - setkání s rodiči vycházejících žáků od 15:00 hod.(zodpov. vých. poradkyně)

Středa 22. 1. - pololetní pedag. rada od 14:00 hod.