Zaměstnanci školy

Vedení školy:
Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková
Statutární zástupce: Mgr. Miroslav Dušek

Vyučující na 1. stupni školy, třídní učitelé ve třídách, asistenti pedagoga:
Mgr. Dana Nováková (prevence rizikového chování)
Mgr. Pavlína Kozibratková
Mgr. Iveta Marčanová
Mgr. Miluše Nohavová
Mgr. Pavla Horáková (výchovná poradkyně), Dagmar Válková (asistent pedagoga)
Mgr. Pavlína Loumová
Ing. Pavlína Bucková, Bc. Markéta Doležalová (asistent pedagoga)

Vyučující na 2. stupni školy, třídní učitelé ve třídách:
Mgr. Martina Vobrová, Ivana Mertlíková (asistent pedagoga)
Mgr. Michaela Zvoníčková
Mgr. Petra Nováková
Ing. Alena Zejdová (koordinátor EVVO)

Další učitelé:
Mgr. Filip Heyduk – aprob. Ze, On (prevence rizikového chování)
Mgr. Tomáš Maruška – aprob. Tv, Inf., Pč
Mgr. Marie Bumerlová – aprob. Nj, Hv
Mgr. Šárka Velíšková – aprob. Aj

Vychovatelky školní družiny:
1. oddělení: p. vych. Libuše Heřmanová
2. oddělení: p. vych. Jana Svobodová
3. oddělení: p.vych. Dagmar Válková
4. oddělení: p.vych. Ivana Mertlíková

Školní asistent:
Markéta Doležalová

Provozní zaměstnanci:
odborná referentka: Ivana Stropková
údržbář, topič: Adolf Kotrba
uklízečky: Milada Škrdlová, Markéta Pavlíková, Věra LudvíkovskáAktuální informace:

Informace pro rodiče žáků
Červen 2021
Plán činnosti na měsíc červen zveřejněn na webu v plánech činnosti.

Akce v měsíci červnu:
Středa 9. června od 8:00 do 12:00 hodin
Život v pohybu - parkourový seminář pro žáky 4.- 7. třídy na zahradě školy (hrazeno ze Šablon II)
(garant akce Pavlína Bucková, Tomáš Maruška)

Pondělí 14. června - školní výlet žáků 7. - 8. třídy na Lipno, Stezku korunami stromů(zodpov. třídní učitelé)

Pondělí 14. června - schůzka Školské rady od 15:00 hodinIlona Vránková
řed. školy (603 524 560, 381 501 209)