Zaměstnanci školy

Vedení školy:
Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková
Statutární zástupce: Mgr. Miroslav Dušek

Vyučující na 1. stupni školy, třídní učitelé ve třídách, asistenti pedagoga:
Mgr. Miluše Nohavová, Jana sedláčková (asistent pedagoga)
Mgr. Dana Nováková (prevence rizikového chování)
Mgr. Pavlína Kozibratková
Mgr. Iveta Marčanová
Mgr. Pavla Horáková (výchovná poradkyně)
Ing. Pavlína Bucková, Bc. Markéta Doležalová (asistent pedagoga)

Vyučující na 2. stupni školy, třídní učitelé ve třídách:
Mgr. Jana Tesařová
Ing. Alena Zejdová (koordinátor EVVO), Dagmar Válková (asistent pedagoga)
Mgr. Martina Vobrová, Ivana Mertlíková (asistent pedagoga)
Mgr. Filip Heyduk
Mgr. Petra Nováková

Další učitelé:
Mgr. Šárka Velíšková – aprob. Aj
Mgr. Pavlína Loumová – 1. st., Hv
Mgr. Monika Mašková – Tv, M
Ing. Šárka Nestávalová - Nj
Vít Glaser - dějepis

Vychovatelky školní družiny:
1. oddělení: p. vych. Libuše Heřmanová
2. oddělení: p. vych. Jana Svobodová
3. oddělení: p.vych. Dagmar Válková
4. oddělení: p.vych. Ivana Mertlíková

Provozní zaměstnanci:
odborná referentka: Ivana Stropková
údržbář, topič: Adolf Kotrba
uklízečky: Milada Škrdlová, Markéta Pavlíková, Lucie Nedvědová

Školní asistent:
Bc. Markéta Doležalová Dis.Aktuální informace:

Pro Ukrajince / для українців

www.edu.czInformace pro rodiče žáků
Červen 2022
Z důvodu rekonstrukce chodeb školy bude vyhlášeno ředitelské volno v období od 27. do 30. 6. 2022.
Hlavní prázdniny budou od 1. 7. do 31. 8. 2022.
Žáci se vrátí do školy ve čtvrtek 1. září 2022.

Přejeme všem krásné léto!!!

Děkujeme za spolupráci s vámi!

Ilona Vránková
řed. školy (603 524 560, 381 501 209)