Zaměstnanci školy

Vedení školy:
Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková
Statutární zástupce: Mgr. Miroslav Dušek

Vyučující na 1. stupni školy, třídní učitelé ve třídách, asistenti pedagoga:
Mgr. Pavlína Kozibratková
Mgr. Iveta Marčanová
Mgr. Miluše Nohavová
Mgr. Dana Nováková (prevence rizikového chování), Bc. Markéta Doležalová (asistent pedagoga)
Mgr. Pavla Horáková, Dagmar Válková (asistent pedagoga)
Mgr. Pavlína Loumová
Ing. Pavlína Bucková, Iva Mertlíková (asistent pedagoga)

Vyučující na 2. stupni školy, třídní učitelé ve třídách:
Mgr. Michaela Zvoníčková
Mgr. Petra Nováková (výchovná poradkyně)
Ing. Alena Zejdová (koordinátor EVVO)
Mgr. Filip Heyduk (prevence rizikového chování)

Další učitelé:
Mgr. Martina Bačáková – aprob. M, Fy
Mgr. Tomáš Maruška – aprob. Tv, Inf., Pč
Mgr. Marie Bumerlová – aprob. Nj, Hv
Mgr. Šárka Velíšková – aprob. Aj

Vychovatelky školní družiny:
1. oddělení: ved.vych. Jana Svobodová
2. oddělení: p. vych. Libuše Heřmanová
3. oddělení: p.vych. Dagmar Válková
4. oddělení. P.vych. Ivana Mertlíková

Školní asistent:
Markéta Doležalová

Provozní zaměstnanci:
odborná referentka: Ivana Stropková
údržbář, topič: Adolf Kotrba
uklízečky: Milada Škrdlová, Markéta Pavlíková, Věra LudvíkovskáAktuální informace:

Informace pro rodiče žáků
Listopad 2019

Čtvrtek 14. 11. - Výlov rybníka (pro žáky 1. stupně)

Pád železné opony - příběhy bezpráví (projekce filmu a beseda s pamětníky k událostem listopadu 1989 pro žáky 2. stupně (garant akce Mgr. Marie Bumerlová)

Pátek 15. 11. - Den otevřených dveří na SŠŘ v Soběslavi (pro žáky 8. ročníku)

Pondělí 18. 11. - Volba povolání - návštěva Úřadu práce v Táboře s žáky 9. třídy (garant Mgr. Filip Heyduk)

Čtvrtek 21. 11. - Vánoční keramika v DDM (4. A) Mgr. Pavla Horáková

Čtvrtek 28. 11. - Pohodáři v KD, přednáška pro žáky 2. stupně s projekcí s názvem "Kanada - multikulturní země ledního hokeje" (zodpov. třídní učitelé)