Zaměstnanci školy

Vedení školy:
Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková
Statutární zástupce: Mgr. Miroslav Dušek

Vyučující na 1. stupni školy, třídní učitelé ve třídách:
1. roč.: Mgr. Miluše Nohavová
2. roč.: Mgr. Dana Nováková (prevence rizikového chování)
3. A: Mgr. Pavlína Kozibratková (as. pedagoga Dagmar Válková)
3. B: Mgr. Iveta Marčanová
4. roč.: Ing. Pavlína Bucková (as. pedagoga Ivana Mertlíková)
5. roč.: Mgr. Pavla Horáková (as. pedagoga Marie Jirsová)

Vyučující na 2. stupni školy, třídní učitelé ve třídách:
6. roč.: Mgr. Petra Nováková (výchovná poradkyně)
7. roč.: Ing. Alena Zejdová (koordinátor EVVO)
8. roč.: Mgr. Filip Heyduk
9. roč.: Mgr. Marie Bumerlová (prevence rizikového chování)

Další učitelé:
Mgr. Eva Pejšová – aprob. M, Ze
Mgr. Filip Heyduk – aprob. Z, On (Aj)
Mgr. Pavlína Loumová – 1. st. ZŠ, Hv, Tv
Mgr. Tomáš Maruška – Tv, Inf., Pč
Bc. Michaela Zvoníčková - Aj

Vychovatelky školní družiny:
1. oddělení: ved.vych. Jana Svobodová
2. oddělení: p. vych. Libuše Heřmanová
3. oddělení: p.vych. Dagmar Válková
4. oddělení. P.vych. Ivana Mertlíková

Školní asistent:
Marie Jirsová

Provozní zaměstnanci:
odborná referentka: Ivana Stropková
údržbář, topič: Adolf Kotrba
uklízečky: Milada Škrdlová, Markéta Pavlíková, Věra LudvíkovskáAktuální informace:

Informace pro školní rok 2018/2019
Květen 2019
Nový informační portál školy můžete navštívit na adrese:
iskola.2zsveseli.cz
5. - 10. 5. 2019 - "Cestujeme za poznáním - poznávací zájezd do Anglie" - účast vybraných žáků 2. stupně (org. P. Horáková, F. Heyduk)

14. 5. 2019 - fotografování třídních kolektivů (zodpov. tř. učitelé)

20. 5. 2019 - Zdravá pětka (3. třídy)
21. 5. 2019 - Zdravá pětka (2. a 8. třída)
22. 5. 2019 - Zdravá pětka (7. třída)

23. 5. 2019 - Multimediální fyzika - návštěva 1. ZŠ - učebna fyziky (pro žáky 8. ročníku, zodpov. M. Dušek)

27. 5. 2019 - LomAZ - Sport dětem, účast na atletických závodech (žáci 4. - 9. tříd, zodpov. T. Maruška, P. Bucková)

28. 5. 2019 - Pythagoriáda (okresní kolo matematické soutěže pro 8. roč. - zodpov. E. Pejšová)
28. 5. 2019 - návštěva Okresního soudu v Táboře pro žáky 9. roč. (zodpov. M. Bumerlová)