Zaměstnanci školy

Vedení školy:
Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková
Statutární zástupce: Mgr. Miroslav Dušek

Vyučující na 1. stupni školy, třídní učitelé ve třídách, asistenti pedagoga:
Mgr. Pavlína Kozibratková
Mgr. Iveta Marčanová
Mgr. Miluše Nohavová
Mgr. Dana Nováková (prevence rizikového chování), Bc. Markéta Doležalová (asistent pedagoga)
Mgr. Pavla Horáková (výchovná poradkyně), Dagmar Válková (asistent pedagoga) Mgr. Pavlína Loumová
Ing. Pavlína Bucková, Iva Mertlíková (asistent pedagoga)

Vyučující na 2. stupni školy, třídní učitelé ve třídách:
Mgr. Michaela Zvoníčková
Mgr. Petra Nováková
Ing. Alena Zejdová (koordinátor EVVO)
Mgr. Filip Heyduk (prevence rizikového chování)

Další učitelé:
Mgr. Martina Bačáková – aprob. M, Fy
Mgr. Tomáš Maruška – aprob. Tv, Inf., Pč
Mgr. Marie Bumerlová – aprob. Nj, Hv
Mgr. Šárka Velíšková – aprob. Aj

Vychovatelky školní družiny:
1. oddělení: ved.vych. Jana Svobodová
2. oddělení: p. vych. Libuše Heřmanová
3. oddělení: p.vych. Dagmar Válková
4. oddělení. P.vych. Ivana Mertlíková

Školní asistent:
Bc. Markéta Doležalová Dis.

Provozní zaměstnanci:
odborná referentka: Ivana Stropková
údržbář, topič: Adolf Kotrba
uklízečky: Milada Škrdlová, Markéta Pavlíková, Věra LudvíkovskáAktuální informace:

Informace pro rodiče žáků
Červen 2020

Informace pro rodiče a žáky, které se týkají výuky žáků naleznete na adrese:
https://znamky.2zsveseli.cz
. sledujte zadané domácí úkoly na Bakalářích ve zprávách Komens
. domácí úkoly od vyučujících na vašich e-mailech
. na nástěnce třídy v Bakalářích (dle dohody s vyučujícími)
. sledujte pokyny k on-line vyučování

Od 8.června 2020 mohou navštěvovat školu žáci 2. stupně, vstup do školy je opět dobrovolný, po přihlášení však závazný. Všechny podrobnosti jsou vystaveny na webu a také v Bakalářích.

V Bakalářích je pro rodiče vystaven potvrzený tiskopis "Žádost o ošetřovné", formulář je platný i pro děti do 13 let (viz. aktuální informace v aktualitách)

Ilona Vránková
řed. školy (603 524 560, 381 501 209)