Zaměstnanci školy

Vedení školy:
Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková
Statutární zástupce: Mgr. Miroslav Dušek

Vyučující na 1. stupni školy, třídní učitelé ve třídách, asistenti pedagoga:
Mgr. Petra Rynešová
Mgr. Iveta Marčanová
Mgr. Miluše Nohavová, Jana Sedláčková (asistent pedagoga)
Mgr. Dana Nováková (prevence rizikového chování)
Mgr. Jitka Hyánková
Bc. Marie Holubová

Vyučující na 2. stupni školy, třídní učitelé ve třídách:
Mgr. Jana Tesařová
Ing. Alena Zejdová (koordinátor EVVO), Dagmar Válková (asistent pedagoga)
Mgr. Martina Vobrová, Ivana Mertlíková (asistent pedagoga)
Mgr. Filip Heyduk
Mgr. Monika Mašková, Bc. Markéta Doležalová Dis. (asistent pedagoga, kariérové poradenství, výchovné poradenství - zástup)

Další učitelé:
Mgr. Silvia Barková – aprob. Aj
Ing. Šárka Nestávalová - Nj
Mgr. Tomáš Křiklán
Ing. Pavlína Bucková

Vychovatelky školní družiny:
1. oddělení: p. vych. Libuše Heřmanová
2. oddělení: p. vych. Jana Svobodová
3. oddělení: p.vych. Dagmar Válková
4. oddělení: p.vych. Ivana Mertlíková

Provozní zaměstnanci:
odborná referentka: Ivana Stropková
údržbář, topič: Adolf Kotrba
uklízečky: Milada Škrdlová, Markéta Pavlíková, Eva Carhounová

Školní asistent:
Bc. Markéta Doležalová Dis.Aktuální informace:

Pro Ukrajince / для українців

www.edu.cz


Informace pro rodiče žáků
Březen 2023

Účast žáků 7. ročníků na lyžařském výcvikovém kurzu na Kvildě (zodpov. Pavlína Bucková)

Pravidelně ve čvrtek navštěvují žáci 3. a 4. ročníků Plaveckou školu v Jindřichově Hradci (zodpov. Dana Nováková).


V nejbližší době bude změněna podoba stránek školy, webová adresa zůstane stejná.

(informace o dalších akcích v Bakalářích)

Děkujeme za spolupráci s vámi!

Ilona Vránková
řed. školy (603 524 560, 381 501 209)