Zaměstnanci školy

Vedení školy:
Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková
Statutární zástupce: Mgr. Miroslav Dušek

Vyučující na 1. stupni školy, třídní učitelé ve třídách:
1. roč.: Mgr. Miluše Nohavová
2. roč.: Mgr. Dana Nováková (prevence rizikového chování)
3. A: Mgr. Pavlína Kozibratková (as. pedagoga Dagmar Válková)
3. B: Mgr. Iveta Marčanová
4. roč.: Ing. Pavlína Bucková (as. pedagoga Ivana Mertlíková)
5. roč.: Mgr. Pavla Horáková (as. pedagoga Marie Jirsová)

Vyučující na 2. stupni školy, třídní učitelé ve třídách:
6. roč.: Mgr. Petra Nováková (výchovná poradkyně)
7. roč.: Ing. Alena Zejdová (koordinátor EVVO)
8. roč.: Mgr. Filip Heyduk
9. roč.: Mgr. Marie Bumerlová (prevence rizikového chování)

Další učitelé:
Mgr. Eva Pejšová – aprob. M, Ze
Mgr. Filip Heyduk – aprob. Z, On (Aj)
Mgr. Pavlína Loumová – 1. st. ZŠ, Hv, Tv
Mgr. Tomáš Maruška – Tv, Inf., Pč
Bc. Michaela Zvoníčková - Aj

Vychovatelky školní družiny:
1. oddělení: ved.vych. Jana Svobodová
2. oddělení: p. vych. Libuše Heřmanová
3. oddělení: p.vych. Dagmar Válková
4. oddělení. P.vych. Ivana Mertlíková

Školní asistent:
Marie Jirsová

Provozní zaměstnanci:
odborná referentka: Ivana Stropková
údržbář, topič: Adolf Kotrba
uklízečky: Milada Škrdlová, Markéta Pavlíková, Věra LudvíkovskáAktuální informace:

Informace pro školní rok 2018/2019
Červen 2019
Nový informační portál školy můžete navštívit na adrese:
iskola.2zsveseli.cz

V období od 3. do 20. června se žáci zúčastní sportovních, kulturních, poznávacích aktivit a výletů. Akce jednotlivých tříd jsou vyvěšeny na Bakalářích v záložce "Akce". Z důvodu rekonstrukce školy je pobyt žáků ve školní budově omezen. Do konce školního roku budou v přízemí v provozu obě školní družiny. Zvýšené bezpečnosti musí žáci, učitelé i rodiče dbát zvláště v okolí školy. Žákům školní družiny je vyhrazeno prostranství na zahradě před hřištěm a hřiště samotné.

Od 24. do 28. 6. je vyhlášeno ředitelské volno.

Vedení školy děkuje všem za dodržování vypsaných pokynů v době rozsáhlé rekonstrukce školní budovy.

Hlavní prázdniny začínají v pondělí 1. 7. a končí v neděli 1. 9. 2019.

Nový školní rok začne v pondělí 2. 9. 2019.