Zaměstnanci školy

Vedení školy:
Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková
Statutární zástupce: Mgr. Miroslav Dušek

Vyučující na 1. stupni školy, třídní učitelé ve třídách, asistenti pedagoga:
Mgr. Pavlína Kozibratková
Mgr. Iveta Marčanová
Mgr. Miluše Nohavová
Mgr. Dana Nováková (prevence rizikového chování), Bc. Markéta Doležalová (asistent pedagoga)
Mgr. Pavla Horáková (výchovná poradkyně), Dagmar Válková (asistent pedagoga) Mgr. Pavlína Loumová
Ing. Pavlína Bucková, Iva Mertlíková (asistent pedagoga)

Vyučující na 2. stupni školy, třídní učitelé ve třídách:
Mgr. Michaela Zvoníčková
Mgr. Petra Nováková
Ing. Alena Zejdová (koordinátor EVVO)
Mgr. Filip Heyduk (prevence rizikového chování)

Další učitelé:
Mgr. Martina Bačáková – aprob. M, Fy
Mgr. Tomáš Maruška – aprob. Tv, Inf., Pč
Mgr. Marie Bumerlová – aprob. Nj, Hv
Mgr. Šárka Velíšková – aprob. Aj

Vychovatelky školní družiny:
1. oddělení: ved.vych. Jana Svobodová
2. oddělení: p. vych. Libuše Heřmanová
3. oddělení: p.vych. Dagmar Válková
4. oddělení. P.vych. Ivana Mertlíková

Školní asistent:
Bc. Markéta Doležalová Dis.

Provozní zaměstnanci:
odborná referentka: Ivana Stropková
údržbář, topič: Adolf Kotrba
uklízečky: Milada Škrdlová, Markéta Pavlíková, Věra LudvíkovskáAktuální informace:

Informace pro rodiče žáků

Únor 2020

V záložce "Formuláře ke stažení" je pro rodiče žáků uložen vyplněný vzor Zápisového lístku na střední školu!!!

Středa 26. 2. - Okresní kolo zeměpisné olympiády v Táboře (zodpov. F. Heyduk)