Zaměstnanci školy

Vedení školy:
Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková
Statutární zástupce: Mgr. Miroslav Dušek

Vyučující na 1. stupni školy, třídní učitelé ve třídách, asistenti pedagoga:
Mgr. Dana Nováková (prevence rizikového chování)
Mgr. Pavlína Kozibratková
Mgr. Iveta Marčanová
Mgr. Miluše Nohavová
Mgr. Pavla Horáková (výchovná poradkyně), Dagmar Válková (asistent pedagoga)
Mgr. Pavlína Loumová
Ing. Pavlína Bucková, Bc. Markéta Doležalová (asistent pedagoga)

Vyučující na 2. stupni školy, třídní učitelé ve třídách:
Mgr. Martina Vobrová, Ivana Mertlíková (asistent pedagoga)
Mgr. Michaela Zvoníčková
Mgr. Petra Nováková
Ing. Alena Zejdová (koordinátor EVVO)

Další učitelé:
Mgr. Filip Heyduk – aprob. Ze, On (prevence rizikového chování)
Mgr. Tomáš Maruška – aprob. Tv, Inf., Pč
Mgr. Marie Bumerlová – aprob. Nj, Hv
Mgr. Šárka Velíšková – aprob. Aj

Vychovatelky školní družiny:
1. oddělení: p. vych. Libuše Heřmanová
2. oddělení: p. vych. Jana Svobodová
3. oddělení: p.vych. Dagmar Válková
4. oddělení: p.vych. Ivana Mertlíková

Školní asistent:
Markéta Doležalová

Provozní zaměstnanci:
odborná referentka: Ivana Stropková
údržbář, topič: Adolf Kotrba
uklízečky: Milada Škrdlová, Markéta Pavlíková, Věra LudvíkovskáAktuální informace:

Informace pro rodiče žáků
Info pro rodiče a žáky

Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. září 2021.

Informace o dodržování hygienických opatření jsou pravidelně zveřejňovány v aktualitách.

Ilona Vránková
řed. školy (603 524 560, 381 501 209)