Fotogalerie - To jsme myAktuální informace:

Pro Ukrajince / для українців

www.edu.cz


Informace pro rodiče žáků
Listopad 2022

30. 11. "Stmelovací program žáků 4. A třídy" (garant akce Mgr. Dana Nováková,
prevence rizikového chování)Děkujeme za spolupráci s vámi!

Ilona Vránková
řed. školy (603 524 560, 381 501 209)