Preventivní program

Důležité kontakty
Krizový plán školy
Preventivní program
Program proti šikanování




Nelíbí se ti, když se někomu ubližuje? Nevíš si rady, co udělat? Můžeš využít internetový systém a mobilní aplikaci NNTB, do kterého je zaregistrována i naše škola.

Co je NNTB?
“Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku.  Zásadní výhodou našeho systému je fakt, že je zcela anonymní. Dává tak možnost o problému informovat i dětem, které by se v reálném světě bály cokoliv udělat. Nic jim nehrozí, a nejen proti šikaně tak bojují stylem, který je pro ně naprosto přípustný. Zároveň po nich nechceme určení “agresora”, tudíž nejde ani o žalování. Informace není podána pouze třídnímu učiteli, ale vybrané proškolené osobě, která ví, jak postupovat. 

www.nntb.cz - „Nenech to být“





Aktuální informace:

Pro Ukrajince / для українців

www.edu.cz



Informace pro rodiče žáků
Květen 2022
1. květen - Svátek práce
8. květen - Den vítězství

Informace o plánovaných akcích naleznete v systému Bakaláři.

Děkujeme za spolupráci s vámi!

Ilona Vránková
řed. školy (603 524 560, 381 501 209)