Tablety do škol

Zavádění moderních technologií do škol je jednou z priorit současného školství. Proto se naše škola zapojila v tomto školním roce do Operačního programu vzdělávání pro konkurence schopnost. Škola vystupuje v pozici partnerství k firmě AV Media, která je příjemcem podpory.

Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Výzva 51: „Moderní technologie přináší užitek a radost“

Pedagogičtí pracovníci se zúčastní školení k využívání moderních dotykových zařízení, zapojení do výuky v podobě digitálních tříd. Škola bude vybavena tablety, které budou sloužit pedagogům při zavádění moderních technologií nejen do výuky, ale i celého informačního systému ve škole.

Další vzdělávání pedagogů na škole


Aktuální informace:

Pro Ukrajince / для українців

www.edu.czInformace pro rodiče žáků
Červen 2022
Z důvodu rekonstrukce chodeb školy bude vyhlášeno ředitelské volno v období od 27. do 30. 6. 2022.
Hlavní prázdniny budou od 1. 7. do 31. 8. 2022.
Žáci se vrátí do školy ve čtvrtek 1. září 2022.

Přejeme všem krásné léto!!!

Děkujeme za spolupráci s vámi!

Ilona Vránková
řed. školy (603 524 560, 381 501 209)