Milí návštěvníci!

Naše škola se nachází na okraji Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, je obklopena nádhernou jihočeskou krajinou. Veselí nad Lužnicí s počtem kolem 6 400 obyvatel leží v Třeboňské pánvi na soutoku řek Lužnice a Nežárky v nadmořské výšce okolo 410 metrů. Je důležitou železniční a silniční křižovatkou.

Škola byla založena v roce 1907, v roce vzniku jako škola v Mezimostí nad Nežárkou. Současné město totiž vzniklo právě spojením měst Veselí nad Lužnicí a Mezimostí nad Nežárkou. První zmínky o Veselí pocházejí z roku 1259, povýšeno na město bylo v roce 1362, Mezimostí je poprvé zmiňováno již ve 14. století. Snahy o spojení obou měst se objevovaly už dříve, ale patrioti z obou měst se spojení bránili. Až protektorátní ministr vnitra nařídil sloučení ke dni 1. ledna 1943 pod názvem Frohenbruck, česky Veselí nad Lužnicí. Mezimostští se po válce pokoušeli osamostatnit, ale neuspěli. Dnes jméno Mezimostí není obsaženo v žádných zdejších oficiálních místních názvech a jeho území je označováno jako místní část Veselí nad Lužnicí II. Přesto je škola, postavená v Mezimostí často označována jako mezimostská.

V současné době má škola 235 žáků rozdělených na prvním a druhém stupni základní školy. Ve škole jsou čtyři oddělení školní družiny. Je zde nabízena široká škála zájmového vzdělávání od kroužků cizích jazyků, po kroužky sportovní a taneční. Žákům nabízíme projektové vyučování i tradiční formy výuky, které se opírají o nastavený školní vzdělávací program pod názvem „Škola v Mezimostí – Škola mezi mosty“, který vychází z historického názvu obce Mezimostí nad Nežárkou.

Časté legislativní změny, náročnost uchopení moderních trendů ve vzdělávání a výchově, materiální vybavenost včetně zavádění moderních technologií ve výuce i kvalitní plnění nastaveného školního vzdělávacího programu nám nejsou lhostejné. Kvalitní výuka, dobré vztahy mezi učiteli a žáky, učiteli a rodiči, budování stmeleného pedagogického týmu zůstává naší prioritou. Škola v Mezimostí může být tím správným místem pro budování školy rodinného typu, kde poctivá práce pedagogů bude odměněna radostí žáků s touhou po vzdělání i upevňování kladných charakterových vlastností, ale i vzájemného respektování a prostoru pro život nás všech, kteří Základní školu v ulici Čs. armády navštěvujeme.

Mgr. Ilona Vránková
ředitelka školyAktuální informace:

Pro Ukrajince / для українців

www.edu.cz


Informace pro rodiče žáků
Březen 2023

Účast žáků 7. ročníků na lyžařském výcvikovém kurzu na Kvildě (zodpov. Pavlína Bucková)

Pravidelně ve čvrtek navštěvují žáci 3. a 4. ročníků Plaveckou školu v Jindřichově Hradci (zodpov. Dana Nováková).


V nejbližší době bude změněna podoba stránek školy, webová adresa zůstane stejná.

(informace o dalších akcích v Bakalářích)

Děkujeme za spolupráci s vámi!

Ilona Vránková
řed. školy (603 524 560, 381 501 209)