Milí návštěvníci!

Naše škola se nachází na okraji Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, je obklopena nádhernou jihočeskou krajinou. Veselí nad Lužnicí s počtem kolem 6 400 obyvatel leží v Třeboňské pánvi na soutoku řek Lužnice a Nežárky v nadmořské výšce okolo 410 metrů. Je důležitou železniční a silniční křižovatkou.

Škola byla založena v roce 1907, v roce vzniku jako škola v Mezimostí nad Nežárkou. Současné město totiž vzniklo právě spojením měst Veselí nad Lužnicí a Mezimostí nad Nežárkou. První zmínky o Veselí pocházejí z roku 1259, povýšeno na město bylo v roce 1362, Mezimostí je poprvé zmiňováno již ve 14. století. Snahy o spojení obou měst se objevovaly už dříve, ale patrioti z obou měst se spojení bránili. Až protektorátní ministr vnitra nařídil sloučení ke dni 1. ledna 1943 pod názvem Frohenbruck, česky Veselí nad Lužnicí. Mezimostští se po válce pokoušeli osamostatnit, ale neuspěli. Dnes jméno Mezimostí není obsaženo v žádných zdejších oficiálních místních názvech a jeho území je označováno jako místní část Veselí nad Lužnicí II. Přesto je škola, postavená v Mezimostí často označována jako mezimostská.

V současné době má škola 235 žáků rozdělených na prvním a druhém stupni základní školy. Ve škole jsou čtyři oddělení školní družiny. Je zde nabízena široká škála zájmového vzdělávání od kroužků cizích jazyků, po kroužky sportovní a taneční. Žákům nabízíme projektové vyučování i tradiční formy výuky, které se opírají o nastavený školní vzdělávací program pod názvem „Škola v Mezimostí – Škola mezi mosty“, který vychází z historického názvu obce Mezimostí nad Nežárkou.

Časté legislativní změny, náročnost uchopení moderních trendů ve vzdělávání a výchově, materiální vybavenost včetně zavádění moderních technologií ve výuce i kvalitní plnění nastaveného školního vzdělávacího programu nám nejsou lhostejné. Kvalitní výuka, dobré vztahy mezi učiteli a žáky, učiteli a rodiči, budování stmeleného pedagogického týmu zůstává naší prioritou. Škola v Mezimostí může být tím správným místem pro budování školy rodinného typu, kde poctivá práce pedagogů bude odměněna radostí žáků s touhou po vzdělání i upevňování kladných charakterových vlastností, ale i vzájemného respektování a prostoru pro život nás všech, kteří Základní školu v ulici Čs. armády navštěvujeme.

Mgr. Ilona Vránková
ředitelka školyAktuální informace:

Informace pro školní rok 2018/2019
Červen 2019
Nový informační portál školy můžete navštívit na adrese:
iskola.2zsveseli.cz

V období od 3. do 20. června se žáci zúčastní sportovních, kulturních, poznávacích aktivit a výletů. Akce jednotlivých tříd jsou vyvěšeny na Bakalářích v záložce "Akce". Z důvodu rekonstrukce školy je pobyt žáků ve školní budově omezen. Do konce školního roku budou v přízemí v provozu obě školní družiny. Zvýšené bezpečnosti musí žáci, učitelé i rodiče dbát zvláště v okolí školy. Žákům školní družiny je vyhrazeno prostranství na zahradě před hřištěm a hřiště samotné.

Od 24. do 28. 6. je vyhlášeno ředitelské volno.

Vedení školy děkuje všem za dodržování vypsaných pokynů v době rozsáhlé rekonstrukce školní budovy.

Hlavní prázdniny začínají v pondělí 1. 7. a končí v neděli 1. 9. 2019.

Nový školní rok začne v pondělí 2. 9. 2019.